Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta, (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient będący osoba fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą w okresie 14 dni od dostarczenia zamówienia towaru ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zwracany produkt powinien być pełnowartościowy, kompletny i nie powinien nosić śladów używania świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zwracany towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy przesłać na własny koszt na adres:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADAM

ul. Słoneczna 9A

66-003, Droszków

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Ważne:

  - przed wysłaniem produktu prosimy o wcześniejsze przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy wysyłając e-mail na adres: sklep@zniczeadam.pl,

  - produkt powinien być należycie zabezpieczony podczas transportu,

  - koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych ,,za pobraniem”,

  - kwota będąca równowartością towaru wynikająca z odstąpienia od umowy zostanie zwrócona Klientowi po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni,

  - jeśli nie ma możliwości wydrukowania formularza można własnoręcznie przygotować go wzorując się na przygotowanej przez nas treści zamieszczonej na stronie internetowej.

Reklamacje

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi prosimy o wypełnienie formularza reklamacji i podanie w nim:

- danych teleadresowych nabywcy,

- daty nabycia towaru,

- numer zamówienia lub rachunku,

- nazwy towaru i ilości reklamowanych sztuk,

- typu wady:

    a) zawartość przesyłki niezgodna z zamówieniem,

    b) produkt uszkodzony,

    c) produkt przeterminowany,

    d) inne.

- dokładnego opisu wady,

- proponowanej formie realizacji reklamacji:

    a) wymianie produktu na wolny od wad,

    b) usunięcie wady,

    c) obniżenie ceny towaru,

    d) odstąpienie od umowy.

FORMULARZ REKLAMACJI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji prosimy przesłać na adres e-mail: sklep@zniczeadam.pl, i/lub załączyć go do przesyłki zwrotnej.

Zgłoszenie reklamacji rozpatrzymy w terminie nie przekraczającym ustawowych 14 dni na ustosunkowanie się do wady i poinformujemy Klienta o dalszym postępowaniu.

Uwaga:

Prosimy o sprawdzenie przesyłki przed odbiorem. Jeśli stan opakowania wskazuje na możliwość powstania uszkodzenia podczas transportu prosimy o sprawdzenie jej zawartości w obecności kuriera. W przypadku gdy towar został uszkodzony konieczne jest sporządzenia protokołu szkody.